Menu Zamknij

Wniosek ONLINE dla rodziców

  Potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu?
  Zadzwoń do nas +48 729 972 672 w godz. 8:30 - 14:30
  lub napisz: wyprawka@fundacjapresto.pl

  Dane wnioskodawcy

  Imię i nazwisko *:

  Ulica, nr domu i mieszkania *:

  Kod pocztowy *:

  Miejscowość *:

  Osiedle *:

  Numer telefonu *:

  Adres e-mail *:

  Dane dziecka, wobec którego wnoszę o wydanie Wyprawki Wrocławskiej

  Imię i nazwisko *:

  Data urodzenia *:

  Miejsce urodzenia *:

  W przypadku, kiedy miejsce urodzenia dziecka jest inne niż Wrocław:

  Forma odbioru wyprawki *:

  Skan aktu urodzenia dziecka (dozwolone formaty: pdf, jpg, jpeg, png) *:

  Zgody:

  Klauzula informacyjna:

  Niniejsza klauzula zawiera informacje na temat przetwarzania Państwa danych wyłącznie w związku z realizacją procedury dostawy Wyprawki Wrocławskiej przez Fundację PRESTO, na adres wskazany przez Panią/Pana we wniosku udostępnionym na stronie https://wyprawka.fundacjapresto.pl/wniosek-online-dla-rodzicow/. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią wyrażając zgodę na przetwarzanie danych i przekazując swoje dane.
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja PRESTO ul. Łukasińskiego 10, 50-436 Wrocław. Kontakt z Fundacją w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@fundacjapresto.pl tel.: +48 729 972 672.
  2. Fundacja będzie przetwarzać dane osobowe zawarte w treści formularza wniosku na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (tj. art. 6 ust.1a RODO) w celu realizacji procedury dostarczenia Wyprawki Wrocławskiej na adres wskazany we wniosku, prowadzenia korespondencji do ustalenia warunków jej odbioru lub reklamacji otrzymanej wyprawki oraz celów statystycznych, ewidencji wydanych wyprawek i realizacji regulaminu wyprawki tj. uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 f Rodo).
  3. Wyrażona zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać odwołana, niemniej czynności wcześniej już dokonane pozostają zgodne z prawem. Jeżeli zgoda zostanie wycofana dostarczenie wyprawki nie będzie możliwe do zrealizowania.
  4. Podanie danych w formularzu wniosku jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania przez nas procedury dostarczenia do Państwa wyprawki na adres wskazany we wniosku. W przypadku braku ich podania dostawa nie będzie możliwa.
  5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania, a w pozostałych przypadkach do 30 dni od dnia dostarczenia wyprawki na adres wskazany we wniosku, uwzględniając czas na złożenie ewentualnej reklamacji i jej rozpatrzenie.
  6. Dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej lub naszym pracownikom i współpracownikom realizującym dostawę wyprawki.
  7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania i uzupełnienia niekompletnych danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych. W celu skorzystania z przysługujących prawa, stosowne żądanie zgłosić należy na dane kontaktowe z pkt 1.
  8. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku nieprawidłowości w przetwarzaniu danych.