Przejdź do treści

Wniosek online dla rodziców

Potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu?
Zadzwoń do nas +48 729 972 672 w godz. 8:30 – 14:30
lub napisz: wyprawka@fundacjapresto.pl

Dane wnioskodawcy

Dane dziecka, wobec którego wnoszę o wydanie Wyprawki Wrocławskiej

Należy podać datę w formacie: DD.MM.RRRR (np. 31.12.2018)

W przypadku, kiedy miejsce urodzenia dziecka jest inne niż Wrocław:

Forma odbioru wyprawki:

Skan aktu urodzenia dziecka:

Dozwolone maks. 2 pliki w formatach: pdf, jpg, jpeg, png i rozmiarze nie przekraczającym 10 MB.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.

Zgody:

Zaznaczenie wszystkich zgód jest obowiązkowe do procedowania wniosku.

Klauzula informacyjna:

Niniejsza klauzula zawiera informacje na temat przetwarzania Państwa danych wyłącznie w związku z realizacją procedury dostawy Wyprawki Wrocławskiej przez Fundację PRESTO, na adres wskazany przez Panią/Pana we wniosku udostępnionym na stronie https://wyprawka.fundacjapresto.pl/wniosek-online-dla-rodzicow/.

Prosimy o zapoznanie się z jej treścią wyrażając zgodę na przetwarzanie danych i przekazując swoje dane.

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja PRESTO ul. Łukasińskiego 10, 50-436 Wrocław. Kontakt z Fundacją w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@fundacjapresto.pl tel.: +48 729 972 672.
  2. Fundacja będzie przetwarzać dane osobowe zawarte w treści formularza wniosku na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (tj. art. 6 ust.1a RODO) w celu realizacji procedury dostarczenia Wyprawki Wrocławskiej na adres wskazany we wniosku, prowadzenia korespondencji do ustalenia warunków jej odbioru lub reklamacji otrzymanej wyprawki oraz celów statystycznych, ewidencji wydanych wyprawek i realizacji regulaminu wyprawki tj. uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 f Rodo).
  3. Wyrażona zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać odwołana, niemniej czynności wcześniej już dokonane pozostają zgodne z prawem. Jeżeli zgoda zostanie wycofana dostarczenie wyprawki nie będzie możliwe do zrealizowania.
  4. Podanie danych w formularzu wniosku jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania przez nas procedury dostarczenia do Państwa wyprawki na adres wskazany we wniosku. W przypadku braku ich podania dostawa nie będzie możliwa.
  5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania, a w pozostałych przypadkach do 30 dni od dnia dostarczenia wyprawki na adres wskazany we wniosku, uwzględniając czas na złożenie ewentualnej reklamacji i jej rozpatrzenie.
  6. Dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej lub naszym pracownikom i współpracownikom realizującym dostawę wyprawki.
  7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania i uzupełnienia niekompletnych danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych. W celu skorzystania z przysługujących prawa, stosowne żądanie zgłosić należy na dane kontaktowe z pkt 1.
  8. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku nieprawidłowości w przetwarzaniu danych.

KONTAKT:

Fundacja PRESTO
tel: 729 970 808
e-mail: wyprawka@fundacjapresto.pl

FINANSOWANIE:

Zadanie współfinansowane jest ze środków Gminy Wrocław

PATRONAT:

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego