Przejdź do treści

Kontakt

Fundacja PRESTO

Telefon: 729 970 808
E-mail: wyprawka@fundacjapresto.pl
Adres: Wrocław, ul. Łukasińskiego 10
NIP 8952202614, KRS 0000772156

KLAUZULA INFORMACYJNA

Niniejsza klauzula zawiera informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z jej treścią wyrażając zgodę na przetwarzanie danych i przekazując swoje dane.

  • Administratorem Danych Osobowych jest FUNDACJA PRESTO ul. Łukasińskiego 10, 50-436 Wrocław. Kontakt z Fundacją w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@fundacjapresto.pl tel.: +48 729 972 672.
  • Fundacja będzie przetwarzać dane osobowe zawarte w treści formularza KONTAKTOWEGO na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (tj. art. 6 ust.1a RODO) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące dostawy Wyprawki Wrocławskiej.
  • Wyrażona zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać odwołana, niemniej czynności wcześniej już dokonane pozostają zgodne z prawem. Jeżeli zgoda zostanie wycofana nie będziemy mogli skontaktować się z Państwem.
  • Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednak niezbędne do umożliwienia nam odpowiedzi na zadane pytania. W przypadku braku ich podania nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na pytania.
  • Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu zakończenia korespondencji z Państwem.
  • Dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej lub naszym pracownikom i współpracownikom.
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania i uzupełnienia niekompletnych danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych. W celu skorzystania z przysługujących prawa, stosowne żądanie zgłosić należy na dane kontaktowe z pkt 1.
  • Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku nieprawidłowości w przetwarzaniu danych.

KONTAKT:

Fundacja PRESTO
tel: 729 970 808
e-mail: wyprawka@fundacjapresto.pl

FINANSOWANIE:

Zadanie współfinansowane jest ze środków Gminy Wrocław

PATRONAT:

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego