Menu Zamknij

Zadanie Fundacji

Jako Fundacja, której głównym celem jest walka z wykluczeniem społecznym oraz wspieranie rodziny w różnych dziedzinach życia społecznego, podjęliśmy się tego zadania i połączyliśmy dwa ważne cele społeczne – całościowe przygotowanie wyprawki dla wrocławskich dzieci oraz aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Dzięki realizacji zadania Fundacja ma możliwość tworzenia miejsc pracy dla osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, m.in. długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, uzależnionych czy opuszczających zakłady karne. Powierzenie im prostych prac pod nadzorem wykwalifikowanej kadry jest okazją do ekonomicznego usamodzielnienia się. W większości zamówień publicznych stosujemy klauzule społeczne, co przekłada się na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Jako podmiot ekonomii społecznej czynnie uczestniczymy w rozwoju ekonomii społecznej na terenie naszego miasta oraz promujemy prospołeczne inwestycje łączące interesy mieszkańców oraz miasta Wrocławia.

Głównym i nadrzędnym celem zadania Wyprawka Wrocławska 2021 jest:

  • przekazanie gotowych kompletów Wyprawki Wrocławskiej do podmiotów wydających pakiety – do Urzędu Stanu Cywilnego oraz do Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego,
  • utworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • promocja ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

W ramach zadania oferujemy również warsztaty i konsultacje dla świeżo upieczonych rodziców.
Z psychologicznego punku widzenia jest to jeden z najtrudniejszych momentów w życiu: nowa rola, nowa jakość relacji w związku, nowe obowiązki i szereg innych zmian jakie niesie ze sobą pojawienie się dziecka na świecie rodzi wiele problemów. Aby ułatwić rodzicom przezwyciężenie kryzysów, proponujemy bezpłatne konsultacje i warsztaty, które realizowane są od marca 2020.